This site uses cookies for traffic analysis, features, social networking and personalization of advertising cookies. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. Close
22.Oct.2018 23:37:34 |
 

TranslateJak funguje Evropská komise aneb co by si měli občané EU uvědomit

Přesto, že se to moc neví, tak veškerou moc v EU na sebe strhla Evropská komise.

Evropská komise je nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech a hájící zájmy EU. Má mimořádně důležitou pravomoc - fakticky výhradní právo předkládat návrhy legislativních předpisů. Další pravomoci jsou vydávání doporučení a stanovisek.

Komise vykonává i pravomoci v přenesené působnosti (delegovaná legislativní pravomoc - navrhuje zákony a vydává směrnice a nemusí se řídit doporučením Evropského parlamentu).

Komisaři pocházejí z členských států a jsou těmito státy do své funkce navrhováni. Jsou zcela nezávislí, nesmějí přijímat instrukce od státu, ze kterého pocházejí, ani od jakéhokoliv jiného státu a jsou povinni prosazovat výhradně zájmy unie. Jediný způsob, jakým může být komise odvolána, je vyhlášení nedůvěry Evropským parlamentem dvoutřetinovou většinou jeho poslanců - tedy s ohledem na počty poslanců Francie a Německa - nikdy.